Kresten

Cand.scient, it-generalist og hobbynørd med stor interesse for drift, udvikling og it-sikkerhed. Erfaring som projektleder / driftsansvarlig teamleder.

Det jeg sætter mest pris på i et job er udfordringer, der ligger på kanten af det jeg har mest rutine i. Det skal forstås således, at jeg sætter pris på både at trække på min erfaring som team- / projektleder og samtidig blive udfordret til at lære nyt. Der hvor jeg især ønsker at lære nyt lige nu er på teknik- og sikkerheds-siden, hvor jeg egentligt godt kunne tænke mig at opgradere fra at være hobby-nørd til at være professionel.

De områder hvor mit arbejde ikke lige udfordrer mig i en periode, prøver jeg typisk selv at gøre det i fritiden – når jeg ikke lige laver noget med famillien eller motionerer.

Erhvervserfaring

Systemleder, Københavns Universitet 2009-
Som Systemleder leder jeg dels nogle systemteams indsats for at drifte og udvikle it-systemer på KU. Derudover leder jeg projekter på systemerne, jeg holder ledelsen opdateret på driften af systemerne i min portefølge og fremdriften på mine projekter og endeligt koordinerer jeg indsatsen med forretningen. Med andre ord: en it-generalists svar på specielisternes dev-ops – en person med blik for både drift og udvikling.

Helt konkret har jeg bl.a. stået bag implementeringen af infrastrukturen for et af Danmarks største studieadministrative systemer samt haft ansvaret for driften af samme. Derudover har jeg – som projektleder – stået for udvikling af integrationer mellem og udvidelser til flere af KUs mange systemer.

Studentermehjælp, Københavns Universitet 2007-2009
Som studentermedhjælp på KU var jeg med til at migrere data fra mange Learning Management Systemer til et. Efter migreringen blev jeg ved med at modtage ad hoc opgaver og blev jævnligt “lånt ud” til andre afdelinger, som havde brug for en dygtig studentermedhjælp. Det var min chef herfra der anbefalede mig at søge videre på KU
IT-SUPPORTER, G2O 2005-2006
Fungerede som koordinerende IT-supporter for startup-virksomhed, der solgte systemer til golfspilleres PDA’ere.
PÆDAGOGMEDHJ. M/ ANSVAR FOR IT-RUM, CASSIOPEIA 2004-2005
Pædagogmedhjælper med ansvar for drift, support og supervision af netcafé for unge i klubben.
INTERVIEWER, I&A RESEARCH 2003-2005
KASSEASSISTENT, IKEA 2002-2003
TIMELØNNET LÆRERVIKAR, ØSTRE SKOLE 2000-2001
PÆDAGOGMEDHJÆLPER, SFO VILDANDEN 2000-2001
Diverse ungdomsjobs, Bornholm 1991-2000

Kurser og Konferencer

ETISK HACKING 2017
Introduktion til faser og metoder til ‘red team’ arbejde.
COPENHAGEN CYBERCRIME CONFERENCE 2016
KEPNER & TREGOE (PROBLEMHÅNDTERING) 2014
KOMMUNIKATIONSKURSUS 2014
PERSONLIGT LEDERSKAB 2013
FORHANDLINGSTEKNIK 2011
PROJEKTLEDELSE MODUL A 2011
PRINCE2 (projektledelse) 2009
ITIL (IT-DRIFT) FOUNDATION 2009
DIV. REDSKABSKURSER (EKS. MS PROJECT) 2009-

Uddannelse

ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2007
Cand.scient i Datalogi og Filosofi / Videnskabsteori (med speciale i datalogi).

På Datalogi lå mit primære fokus på de projektledelsesdiciplinerne, men jeg har også været rundt om både programmering, databaser og operativsystemer.

På Filosofi / Videnskabsteori arbejdede jeg mest med formel logik, logisk ræsoneren og den videnskabelige metode.

Bornholm Amts Gymnasium (HF) 2000

Frivilligt arbejde

Bestyrelsesmedlem, GF SØMOSEPARKEN 2013-2015
Bestyrelsesmedlem, AB Nørrebrohus 2007-2009
Bestyrelsessuppleant, AB Nørrebrohus 2006-2007